Organització

Equip directiu

Federico Roldán Martínez

Titular del centre

Ana Alesina Cano


Directora del centre

Jose Manuel Delgado Fernández

Administrador del centre

Marta Serrano Farré

Coordinadora
Educació infantil

Francis Pérez López

Cap d’Estudis
Educació primària

Christian Iglesias Griñant

Cap d’Estudis
ESO

Sílvia Baigorri Aparicio

Coordinadora
Dep. Orientació

Berta Garcia Colominas

Coordinadora
Dep. Pastoral

Alfonso Gil Guillen

Coordinador
Innovació Pedagògica

Federico Roldán Martínez

Coordinador
TAC

Organigrama general

L’organigrama complet del nostre centre es pot veure seguint l’enllaç

Consell Escolar

És l’òrgan de govern del centre educatiu.
Està compost per representants dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes, del personal docent, del personal d’administració i serveis, del personal d’atenció educativa complementària i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.
Les seves funcions són entre altres:
– Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació. 
– Aprovar el reglament de règim intern del centre.
– Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
– Analitzar i valorar el funcionament general del centre i l’evolució del rendiment escolar.
– Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

Composició del Consell Escolar

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació