Accions Jean Monnet:

un estímul a l’ensenyament i la recerca sobre la Unió Europea

Acció Jean Monnet

L’acció Jean Monnet és una iniciativa de la Unió Europea (UE) que promou l’excel·lència en la docència i la investigació en estudis europeus en tot el món.

La nostra missió és educar futurs ciutadans adults implicats i compromesos amb els ideals democràtics de la UE. El nostre projecte educatiu inclou activitats complementàries sobre Europa, que acosten els estudiants a la realitat del continent, i els consciencien dels privilegis i deures que tenen com a ciutadans europeus.

Amb aquesta missió, els nostres estudiants de secundària, en els tres últims anys, treballen les activitats complementàries següents:

  • 2n d’ESO. Europa per la Igualtat. Té com objectiu estudiar quins països conformen la UE, i analitzar les accions que es porten a terme per reduir la desigualtat entre els estats membres i els seus habitants, fomentant els valors de la solidaritat i l’empatia.
  • 3r d’ESO. Europa Sostenible. Té com objectiu promoure una Europa més verda, convidant els nostres alumnes a adoptar actituds ecològiques a casa i a l’escola, fomentant la sostenibilitat, i seguint els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU.
  • 4t d’ESO. Som Europa! Té com objectiu promoure els valors democràtics de la Unió Europea, tot fomentant la importància dels drets de les persones i l’equitat ,i valorant la importància de formar-ne part d’aquesta comunitat.

Busquem donar a l’escola una dimensió internacional, fomentant el multilingüisme i seguint els principis democràtics de la Unió Europea. També es pretén fomentar el desenvolupament de la seva dimensió ètica i trascendent, i la promoció d’actituds tolerants, democràtiques, autònomes i responsables, seguint els ideals democràtics europeus.

Realitzem projectes connectats amb la seva realitat diària i interrelacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els principis de la Plataforma d’Acció Laudato Si (Vaticà).

Paral·lelament, els estudiants cursen una activitat complementària anomenada “La Casa Comuna” amb la intenció de promoure actituds que afavoreixin la cura i el respecte per la integritat de la creació.

La metodologia emprada es basa en les directrius de la Comissió Europea, promovent l’ús de mitjans digitals tant en els processos d’ensenyament-aprenentatge, com en d’altres de gestió del centre, per així afavorir el desenvolupament integral dels nostres estudiants.

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació