Programa salut

La investigació en salut pública ha assenyalat que les iniciatives de promoció de la salut han de començar a la infantesa per aconseguir un canvi de comportament durador i eficaç, i que les intervencions escolars són les més efectives.

Amb una visió global de promoció integral de la salut, tenim la voluntat d’incidir en quatre components bàsics interrelacionats: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el desenvolupament d’activitat física, el coneixement del cos i la gestió emocional com a factor de protecció envers les addiccions.

Pretenem proveir el nostre alumnat amb les habilitats i valors necessaris que els permetin actuar positivament en relació amb la seva pròpia salut durant tota la vida.

Posem els alumnes al centre de la intervenció, oferim activitats per a l’aula i per a les famílies, així com formació per al professorat i propostes per al foment d’un ambient escolar saludable. Les activitats d’aula es desenvolupen a través de metodologies globalitzadores.

Els sabers i les activitats s’adapten al currículum de cada nivell educatiu, a la legislació educativa i al nivell cognitiu dels infants.

Escola connectada amb l’Hospital de Nens de Barcelona

A la nostra escola disposem d’un servei de teleassistència durant tota la jornada escolar. Això és un acord amb la Fundació Hospital de Nens de Barcelona que ens permet estar connectats permanentment amb l’hospital, fer consultes d’urgències pediàtriques, resoldre dubtes en l’àmbit de la prevenció de riscos… un servei que ens dóna la possibilitat d’atendre millor els nostres alumnes: el nostre objectiu!

Servei de consulta en salut familiar

Amb l’objectiu d’ajudar en les qüestions de salut, posem a disposició de  totes les famílies del centre un servei de videocunsultes per donar resposta immediata als seus dubtes i inquietuds mèdiques i psicopedagògiques.
Aquest servei permet el lliure accés a diferents especialitats, amb un número il·limitat de consultes gratuïtes, per a tots els membres de la família. Les diferents especialitats són: medicina general, pediatria, psicologia, psicologia infantil i juvenil, logopèdia, escola de pares, coaching emocional, coaching personal i orientació acadèmica i personal.

Els nens i les nenes poden Salvar Vides

Ha quedat àmpliament demostrat que l’obesitat i altres patologies relacionades, com ara la diabetis o la hipertensió, són els principals factors de risc cardiovascular. En nombroses ocasions aquestes patologies són causades per la manca d’activitat física o una alimentació inadequada. Ambdós aspectes són hàbits de vida modificables que, si es milloren, poden aturar l’augment de la prevalença de la malaltia cardiovascular observada a escala internacional aquestes darreres dècades.

Donat que les malalties cardiovasculars sovint tenen el seu origen a la infància, considerem cabdal implementar programes escolars destinats a promocionar la salut cardiovascular des d’edats primerenques.

D’altra banda, l’evidència científica recolza l’eficàcia de les intervencions escolars com el millor vehicle per arribar als nens i nenes i al seu entorn més immediat, especialment quan compten amb una avaluació sòlida, com és el cas del Programa Salvar vides.

Aquest programa consisteix en la realització de píndoles formatives als nostres alumnes durant la seva escolarització a primària i secundària.

El projecte s’aplica a 2n, 4t i 6è de primària i, aquest curs, a 2n i 4t d’ESO. Els alumnes de 2n aprenen a saber si una persona que està estirada al terra respira o no, com col·locar-lo en posició de seguretat (si respira) i com contactar amb el servei 112 i què explicar. Cada curs va repassant procediments i cada vegada afegint directrius fins arribar, als alumnes grans, que fan maniobres de reanimació cardiopulmonar.

Alimentació Saludable

Una alimentació adequada durant la infància i l’adolescència és un factor determinant de la salut en l’etapa adulta. Alimentar-se bé contribueix a garantir una vida amb energia, vitalitat, bellesa, intel·ligència i alegria.
És molt important que els nens i nenes tinguin una alimentació saludable entesa com suficient, equilibrada, variada i satisfactòria i que per tant mengin de tot i variat.

A les nostres escoles disposem d’un servei de menjador amb cuina pròpia. El servei es pot utilitzar de forma continuada o de forma puntual.

Els menús estan pensats dietèticament i en funció de la temporada, i se’n fan anàlisis periódiques, tant dels aliments com dels manipuladors. Participem del programa de menjadors escolars del Consorci d’Educació de Barcelona.

Oferim un menú general, un menú de dieta per a aquells alumnes que ho necessiten de forma puntual i diferents menús segons les necessitats, social o mèdiques, dels alumnes.

Gestió emocional

Treballem el coneixement i la consciència d’un mateix per a un desenvolupament personal complet. És molt important conèixer les nostres pròpies emocions i com ens afecten, quines són les nostres virtuts i els nostres punts febles i la manera en què el nostre estat d’ànim influeix en el nostre comportament.

Desenvolupem, en el marc de l’acció tutorial, mesures i estratègies per educar emocionalment l’alumnat. Proposem un pla d’intervenció educativa que estableix una vinculació positiva entre els tutors i l’alumnat com a base de la millora dels aprenentatges i de la convivència. S’expliquen dos tipus de tutoria, la tutoria grupal i la tutoria individual. En la tutoria grupal es planifiquen dinàmiques de grup per practicar l’empatia entre els alumnes i potenciar una conducta assertiva i es potencien els càrrecs de responsabilitat.

Una de les tasques de la tutoria individual és la necessitat de promoure una relació interpersonal amb l’alumnat per establir un clima de confiança i de comunicació.

Es realitzen activitats perquè l’alumnat es responsabilitzi del seu aprenentatge, desenvolupi la consciència emocional (percebre emocions i sentiments, identificar-los, posar-hi nom, expressar-los, etc.) i, gestioni i reguli les seves emocions (preveure estats emocionals negatius, generar emocions positives, autocontrolar-se, etc.) i, desenvolupi la seva autoestima i capacitat de resiliència.

Treballem el contingut de contes i dilemes morals amb la metodologia reflexiva. Promovem activitats curriculars que permetin expressar i argumentar opinions, pensaments, emocions i vivències.

Fem accions de Servei Comunitari com un instrument per desenvolupar la competència social i el compromís cívic.

Treballen els elements bàsics d’una bona comunicació (l’escolta i el respecte al torn de paraula, els agraïments, les disculpes, les salutacions, etc.).

Estudis psicotècnics

El concepte actual d’educació exigeix una activitat psicopedagògica cada vegada més individualitzada i personalitzada. Segons la legislació vigent, tot el procés educatiu, inclosa l’avaluació pedagògica, ha de contemplar el fet diferencial a l’aula, i s’ha d’ajustar a les necessitats educatives dels alumnes, valorant les seves capacitats, els seus interessos, les característiques de personalitat i la situació ambiental.

Aquest fet comporta l’acceptació de les diferències individuals a l’escola. Per tant, el coneixement de les peculiaritats de cada alumne/a, determinar el seu perfil psicològic i descobrir les seves necessitats educatives, ha de servir per donar una millor resposta pedagògica; tant en els casos que presenten mancances globals o específiques, com els que mostren capacitat d’aprenentatge ràpid o altes capacitats i, fins i tot, els que se situen dins de la més estricta normalitat. També ha de servir per a orientar l’acció educativa en l’àmbit de la personalitat, a fi d’afavorir l’adaptació i el desenvolupament d’habilitats socials.

És per tot això que, dins del nostre Projecte de Salut Gabrielista, incorporem, a partir d’aquest curs estudis psicotècnics en els cursos de 3r i 5è de primària i 1r i 4t d’ESO. 

Aquests estudis conclouran amb l’entrega a les famílies de l’estudi i una posterior reunió per interpretar els resultats i resoldre els possibles dubtes que puguin aparèixer.

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació