Educació primària

L’educació primària és la primera etapa educativa de caràcter obligatori. Habitualment, s’inicia l’any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins els 12 anys.

La finalitat de l’educació primària és preparar l’lumnat perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens i les nenes han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i les interrelacions entre els aprenentatges. Amb el nostre projecte educatiu es promou, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, es fomenta la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i es desenvolupa la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Organització

Aquesta etapa es distribueix en tres cicles:
Cicle inicial, comprèn primer i segon, dels 6 als 8 anys
Cicle mitjà, comprèn tercer i quart, dels 8 als 10 anys
Cicle superior, comprèn cinquè i sisè, dels 10 als 12 anys.

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 17h
Servei d’acollida de 7.50 a 9h

Hi ha servei de casal durant el període de vacances.

Activitat docent

L’inici de la Primària és un moment de canvis importants: hem d’ajudar-los a prendre consciència de les pròpies capacitats, que puguin gestionar-les i desenvolupin la seguretat suficient per afrontar els nous reptes de l’aprenentatge.

Per això, aprenem a fer un ús correcte de l’agenda i a organitzar, cada vegada millor, el temps. Continuem incidint en els hàbits de treball per fomentar el gust per la feina ben feta.

Al llarg de l’etapa, és molt important seguir treballant els hàbits. L’adquisició d’uns bons hàbits ajuda a incrementar l’autonomia i l’eficàcia al llarg de tot el procés d’aprenentatge.

Els alumnes de CI comencen a portar algun treball per fer a casa que requereix la col·laboració de la família. i a partir de CM es van sistematitzant les tasques escolars a casa.

Ludi Primària

Donem continuïtat al projecte de lectoescriptura d’Educació infantil amb el programa Ludi Primària a 1r i 2n. Aquest programa integra les àrees de Llengua catalana i de llengua castellana.

Superlletres

Un programa que integra les àrees de llengua i literatura catalana i castellana. El programa està dissenyat per projectes. Alguns d’aquests projectes plantegen reptes que han d’aconseguir, mitjançant el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. En altres, han de resoldre situacions quotidianes cooperant amb els companys.

Entusiasmat

Treballa diàriament les matemàtiques manipulant diferents materials, amb càlcul mental, de manera cíclica i divertida.

Llengua anglesa

Considerem que és molt important l’aprenentatge de la llengua anglesa i prioritzem el desenvolupament de l’expressió oral. També introduim la llengua anglesa en altres àrees curriculars.

Natació

La Natació és una activitat esportiva i obligatòria dins de l’horari escolar que contribueix al treball de diferents aspectes: Aspectes psicomotrius (Percepció i coneixement del seu cos, desenvolupament de les capacitats de coordinació, equilibri i flotació, desenvolupament de l’esquema motor….), Aspectes físics (desenvolupament de les capacitats cardio-respiratòries, enfortiment de la massa muscular i òssia, desenvolupament de les capacitats físiques: força resistència, flexibilitat…), Aspectes emocionals i Aspectes lúdics. Aquesta activitat es realitza fins 2n de primària

Activitats Complementàries

Les activitats complementàries són cinc hores setmanals que dediquem a la concreció del nostre projecte educatiu. Entre altres aspectes reforcem la consciència ecològica, la competència social, la competència digital i l’ús de la llengua anglesa.

Comunicació amb les famílies

Reunions generals a començament de curs.

Informes d’avaluació: En acabar cada trimestre, lliurem un informe amb les notes i valoracions de totes les àrees curriculars i observacions generals del procés escolar i del desenvolupament personal.

Entrevistes personals amb les famílies. El contacte entre la família i tutoria ha de ser habitual i sempre que es requereixi. Amb aquest objectiu, establim tantes entrevistes com calguin al llarg del curs. Un altre element que afavoreix aquesta relació és la plataforma digital Alexia.

Altres canals de comunicació són: el correu electrònic, la nostra pàgina web i les diferents publicacions en les xarxes socials (twitter, instagram, telegram i youtube).

Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació